Top

Najnovšie aktuality a termíny

aktuality

2%

2% DANE ROK 2023   Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_FO-2023...

Termíny

čo ponúkame?

masové a výkonnostné športy

REKREAČNÝ ŠPORT

Určené pre študentov a zamestnancov UNIZA, ktorí chcú pravidelne športovať a využívať možnosti, ktoré poskytuje ÚTV vo svojich objektoch.

Zobraziť viac

Výkonnostný šport

Určené pre aktívnych športovcov, ktorí sa pravidelným tréningom pripravujú na športové súťaže a reprezentujú UNIZA na rôznych športových podujatiach.

Zobraziť viac

Kto sme?

AC UNIZA

Academic Žilinská univerzita v Žiline – AC UNIZA je občianskym združením, ktorého hlavným poslaním je rozvoj vysokoškolskej telesnej výchovy a športu, podpora športu detí a mládeže, ako aj zdravotne postihnutých občanov a ostatnej verejnosti, a to vytváraním podmienok pre spoločensky vhodný spôsob trávenia voľného času so zreteľom na etické a zdravotné hľadiská vo všetkých oblastiach telesnej výchovy a športu.

viac o ac uniza

Podporujú nás